Sarokpontok

 

Szilárdan rögzítve: a Rudolph Logistik rendszer sarokpontjai

A Rudolph Logistik rendszer. (RLS) a Fraunhofer lean logisztikai rendszerén alapul. Egy igazán hatékony rendszer, a teljes vállalatba ágyazva. Ezért lean menedzsmentünkön négy olyan stabil sarokkövön alapul, amelyek a vállalat minden területét meghatározzák. Mindig arra összpontosítunk, hogy mind az Ön, mind a saját vállalatunk sikerét támogassuk.

Logisztikai szolgáltatásainkat emberek végzik. Munkatársaink a Rudolph Logistik rendszer elemei. Ők képezik a kreatív alapot, és egyben a fejlesztési intézkedések legerősebb motorját. Kommunikációjuk és törekvésük  arra, hogy egyre jobbak legyenek, összeköti RLS minden egyes sarokpontját.

Ez a Rudolph Logistik rendszer négy építő eleme:

 

Megteremtettük azokat a szervezeti keretfeltételeket, amelyek kialakítják a lean menedzsmentet vállalatcsoportunkban, és élettel töltik meg. Ez a szervezet teszi számunkra lehetővé, hogy folyamatosan, strukturáltan és célirányosan dolgozzunk a fejlesztéseken. 

A célorientáltság azt jelenti, hogy mi a Rudolph Logistik rendszerben ésszerű és könnyen ellenőrizhető mutatószámokat használunk. Ezek által a változtatások a vevők és munkatársak számára láthatóvá válnak.

„Rudolph Logistik kincsesláda” ötletmenedzsmentünk fontos motiváció a fejlődési potenciálok felkutatására és kiaknázására. Ez csak akkor megy, ha minden munkatárs egy irányba tart. Kölcsönösen segítjük és támogatjuk egymást, hogy a lean menedzsment követelményeinek megfelelhessünk.

Minden fejlesztési intézkedés középpontjában a vevőink számára végzett folyamatok állnak. De nem állunk meg saját portánk előtt. Igazgatási és támogatási folyamatainkat is folyamatosan nagyító alá vesszük, és továbbfejlesztjük azokat.


 

Világos keretfeltételeket teremtünk a lean logisztika számára

Minden üzleti terület és telephely esetében érthető szervezeti felépítésünk van. Ez egészen lefelé az üzemvezető szintig egységesen épül fel. Az operatív üzemben viszont azon szolgáltatásokhoz igazodunk, amelyeket vevőink számára végzünk.

Így számolhat a megbízható alapok és a testreszabott – a pontosan az Ön logisztikájának egyedi követelményeihez igazodó – struktúrák kombinációjának előnyeivel.

A szervezeti felépítések átláthatóságához az is hozzátartozik, hogy mindegyik munkatársunk pontosan értsen a feladataihoz. A felelősségi köröket világosan szabályoztuk, és átláthatóan dokumentáltuk. Ily módon a megfelelő kompetenciákkal rendelkező megfelelő kapcsolattartóval beszélhet a megfelelő helyen.

Ez együttvéve rövid döntési utakat és kompetens kapcsolattartó partnereket jelent az Ön számára.

 

Érthető és informatív mutatószámokat határozunk meg vezérvonal és útmutató gyanánt.

A „nem tudunk azon javítani, amit nem mérünk” mottó szerint az informatív és könnyen érthető mutatószámokra összpontosítunk. Így olyan mutatószámokat használunk, amelyek vállalati folyamataink minőségét és termelékenységét tükrözik. 

Csupán egy szám nem elegendő nekünk. A folyamatos fejlesztési folyamat és a shop floor menedzsment keretében minden eredményt elemzünk, és azon vagyunk, hogy a lehetséges hibaokokat megszüntessük.

Minden munkatársunk számára láthatóvá tesszük egy adott telephely mutatószámainak aktuális állapotát. Ezzel azt érjük el, hogy minden munkatárs átláthassa csapata teljesítményét.

A különböző minőségi mutatószámok világos választ adnak számukra, hogy mennyire jól teljesítik a követelményeket.

 

Kölcsönösen támogatjuk és ösztönözzük egymást, továbbá célzottan bővítjük kompetenciáinkat.

Munkatársaink testesítik meg a Rudolph Logistik rendszert. Ők viszik előre a folyamatos fejlesztési folyamatot, és javítják ezzel folyamatosan azokat a szolgáltatásokat, amelyeket vevőink részére végzünk.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársaink fejlesztésére. Munkatársainknak átadjuk azon képességeket, amelyekkel feladataikat jól és motiváltan elvégezhetik. E képességeket (új) munkatársaink oktatások és workshopok vagy betanítási programok keretében sajátítják el. Intézkedéseinket kvalifikációs mátrixszal dokumentáljuk.

A megfelelő mértékben megkövetelt egyéni kezdeményezéssel kombinálva minden lámpa zöld utat ad, sikeres folyamatoknak és innovatív ötleteknek.

Az Ön számára ez annyit jelent, hogy biztos lehet benne: folyamata jó kezekben van.

 

Folyamatainkat egyszerűsítjük, és azokat folyamatosan fejlesztjük.

Meg vagyunk győződve róla, hogy minden folyamat mindig javítható. Ez az alapgondolat motiválja munkatársainkat, hogy folyamatosan a napi folyamatok javítási lehetőségein gondolkodjanak, és saját munkájukat értékeljék.

Minden folyamatot átláthatóan és egységesen dokumentálunk. Mindegyik folyamatelemet kézben tartunk. A folyamattulajdonos felel azért is, hogy a megállapodás szerinti termelékenységi és minőségi mutatószámokat irányítva és ellenőrizve legyenek. 

A folyamatok optimalizálásához célzottan gyakorlati és célirányos módszereket és eszközöket használunk. Mindig az a szándék vezérel minket, hogy a fejlesztéseket tervszerűen és strukturáltan hajtsuk végre.

Az Ön számára ez így lesz egyértelmű, hogy mit szeretnénk az Ön érdekében elérni.